Pisači i oprema

Pisači su važan dio svakodnevnog poslovanja i kućanstva jer omogućuju pretvaranje digitalnih dokumenata u fizički oblik.

Da bi pisač mogao pretvarati digitalne dokumente u fizički oblik potrebni su mu originalni i zamjenski toneri.

Pisači i oprema

Aktivni filteri